Kalendář klubu‎ > ‎

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ODBORU KČT

přidáno: 7. 1. 2014 3:37, autor: Neznámý uživatel

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ODBORU KČT

TRUTNOV

 

 

Výbor odboru KČT Trutnov si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi

 

jež se koná:

 

ve středu 22.ledna 2014 v 17 hod.

 

v salonku hotelu PATRIA /Náchodská 358, Trutnov/ - salonek bude otevřen v 16.45.

 

Členské příspěvky budou vybírány v hale hotelu od 16.30.

 

Program:

 1. Zahájení /přivítání účastníků, hostí a členů odboru, seznámení s programem jednání, dotaz na jeho doplnění, schválení programu/.
 2. Volba mandátové, návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti odboru KČT za rok 2013
 4. Zpráva o hospodaření odboru KČT za rok 2013
 5. Zpráva revizní komise
 6. Slavnostní část – blahopřání k významným životním jubileím
 7. Diskuze
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Volba delegátů a náhradníka na konferenci
 10. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení
 11. Schválení usnesení
 12. Závěr

 

Po schůzi bude přednáška J. Tučka, J. Tichého

 

Těšíme se na Vaši účast

Jaroslav Burdych

Jiří Tichý

Místopředseda odboru

předseda odboru

 

Informace pro členy odboru

 

1- VÝBĚR ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2014

Členské příspěvky se vybírají ve stejné výši jako v roce 2013

Kategorie

Celkový členský příspěvek

 

Pro ústředí

Pro oblast

Pro odbor

Celková výše k úhradě

 

pro členy od 26 let do seniorského věku (62 a 60 let)

 

120 Kč

60 Kč

100 Kč

280 Kč

 

pro děti a mládež do 26 let, seniory, invalidní důchodce

 

60 Kč

40 Kč

50 Kč

150 Kč

 

rodinná známka

 

260 Kč

100 Kč

50 Kč

410 Kč

Vymezení pojmů:

- junior - člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 26 let nebo nižšího

- senior - žena, která v aktuálním roce dosáhne věku 60 let nebo vyššího, muž, který v aktuálním roce dosáhne věku 62 let nebo vyššího

- dospělý - nepatří věkově do kategorie junior či senior

- rodina - nejméně jeden rodič nebo prarodič a jedno dítě, příp. vnuk do 26 let

- invalidní důchodce - člen pobírající částečný nebo plný invalidní důchod

 

2. ČASOPIS TURISTA – cena ročního předplatného je 366 Kč/rok  Od roku 2008 vychází 10 x ročně každý měsíc kromě ledna a července vždy na začátku měsíce.

 

3. ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ – Úhradu členských příspěvků na rok 2014 je možno provést na Tajném výletu 28. prosince 2013, a dále před členskou schůzí 22. 1. 2014 mezi 16.30 a 17.00. Hospodář odboru Ing. František Teuber bude dále připraven vybírat členské příspěvky na adrese Žižkova 313, 54101 Trutnov po předchozí domluvě na tel. 723 401 194.

 

4. WEBOVÉ STRÁNKY ODBORU S ČETNÝMI ZAJÍMAVOSTMI:

www.kcttrutnov.com

 

ĉ
Neznámý uživatel,
7. 1. 2014 3:38
Comments